MetLife OFE po raz kolejny znalazł się na 1. miejscu rankingu otwartych funduszy emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego.

oszczędzanie

MetLife OFE wypracował najwyższe stopy zwrotu w okresie ostatnich 5 i 10 lat (odpowiednio: 24,6% i 78,3%). Fundusz osiągnął również wysokie stopy zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat i zajął 2. miejsce ze stopą zwrotu 20,9%. Stopa zwrotu z inwestycji najlepiej obrazuje efektywność działalności inwestycyjnej. Informuje ona, o ile procent zwiększyła się, lub zmniejszyła, wartość oszczędności w określonym czasie.

W MetLife OFE konsekwentnie osiągamy bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Warto podkreślić, że znajdujemy się wśród tych rankingów od wielu lat. Co najważniejsze dobre wyniki inwestycyjne w bezpośredni sposób przekładają się na oszczędności klientów i lepszy wynik finansowy MetLife – powiedział Krzysztof Kożuchowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji MetLife PTE.

Więcej informacji na: https://www.metlife.pl/pl/individual/produkty/emerytury/ofe/index.html

[PR]